Tòisich san Fhaoilleach 2024

susbaint

Ionnsaich barrachd ann an 2024

Faigh a-mach mu UHI a Tuath, An Iar agus Innse Gall – Far a bheil Ionnsachadh a’ Ciallachadh Barrachd

Dèan sgrùdadh air còrr air 100 cùrsa a tha rim faotainn thar ar campasan is ionadan ann an Ceann a Tuath agus Siar na Gàidhealtachd, An t-Eilean Sgitheanach, agus Innse Gall a’ tòiseachadh san Fhaoilleach 2024. Ge bith a bheil thu air an sgoil fhàgail o chionn ghoirid, no airson tilleadh a dh’obair no a’ sireadh adhartas nad dhreuchd, tha an dearbh chùrsa againn dhut.

Tha an raon fharsaing de chuspairean a tha againn a’ tabhann barrachd roghainnean airson an studaigeadh, a’ gabhail a-steach cuspairean làn-ùine air campas agus ionnsachadh sùbailte air-loidhne a tha comasach dhut obrachadh mun cuairt air na dleastanasan agad. 

Faigh a-mach tuilleadh mu na cùrsaichean làn-ùine, pàirt ùine agus mu na cùrsaichean goirid againn agus cuir iarrtas a-steach an-diugh.

Civil engineering workers
Rannsaich cùrsaichean

Dè bu toil leat ionnsachadh?

susbaint
Coinnich an sgioba

Feadhainn a tha nan oileanaich is a tha a’ co-roinn sgeulachdan agus fèin-fhiosrachaidhean fìor mu bhith a’ fuireach agus ag ionnsachadh sna coimhearsnachdan dùthchail is eileanach air leth againn.

Faigh a-mach tuilleadh

Prògram ùr làn-mhaoinichte air a dhealbh gus na sgilean àireamhachd agad àrdachadh agus do mhisneachd a mheudachadh ann a bhith a’ dèiligeadh ri dùbhlain matamataigeach.

susbaint