A’ cholaiste as ùire ann an Alba

susbaint

Fàilte gu UHI a Tuath an Iar is Innse Gall

Tha sinn a’ comharrachadh còmhla ris na h-oileanaich againn, ar luchd-obrach agus ar com-pàirtichean, agus a’ meòrachadh air dè a tha gar dèanamh mar a tha sinn agus na nithean inntinneach a tha romhainn san àm ri teachd.

Faigh tuilleadh a-mach mu ar seachdain bogaidh agus mar a bhios sinn a’ comharrachadh chùisean.

Dè bu toil leat ionnsachadh

susbaint
Faigh a-mach tuilleadh

Bidh an t-seachdain luchd-tòiseachaidh a’ ruith bho Dhiluain 18 Sultain le tachartasan air feadh nan campasan againn gu Dihaoine 29 Sultain.

An 70mh cuimhneachan-bliadhnail

Cothrom coimhead air ais ri sgeulachdan mu shoirbheachas nan oileanach, alumni, luchd-obrach agus com-pàirtichean.

Faigh a-mach tuilleadh agus mar a chuireas tu iarrtas a-steach

Bi nad riochdaire den cholaiste agus cuidich sinn ann a bhith ag adhartachadh na colaiste agus beatha nan oileanach nar coimhearsnachdan dùthchail agus ionadail.

susbaint
An orange map of Scotland with plus signs marking the 19 campuses/centres of UHI North West and Hebrides

Campasan agus ionadan

Tha sinn diofraichte – colaiste agus oilthigh le mu 9000 oileanach clàraichte air feadh 19 campas agus ionad a tha a’ còmhdach raon a tha cho mòr ris a’ Chuimrigh.

Campuses and Centres >

susbaint